Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

HDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

  1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] [HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.

1080p:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

1080i:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merknad

  • Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, velger du enten [1080i] eller [1080p], avhengig av TV-en som produktet er tilkoblet.