Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

KTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

  1. MENU(Oppsett)[HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Av:
Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Merknad

  • [KTRL for HDMI] er bare tilgjengelig ved bruk av TV-er som støtter "BRAVIA" Sync.