Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

USB-tilkobling

Brukes til å velge riktig USB-tilkoblingsmetode for den enkelte datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til produktet.

  1. MENU (Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som kobles til. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Masselager:
Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.

MTP:
Oppretter en MTP-forbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Fjern-PC:
Bruker "Remote Camera Control" til å styre dette produktet fra datamaskinen, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

Merknad

  • Hvis Device Stage* ikke vises i Windows 7 eller Windows 8, angir du [USB-tilkobling] for [Auto].

* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter, for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7 eller Windows 8).