Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Opplastingsinnst.(Eye-Fi)

Angir om opplastingsfunksjonen skal benyttes ved bruk av Eye-Fi-kort (kjøpes separat fra annen produsent). Elementet vises når et Eye-Fi-kort settes inn i minnekortsporet på produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [Opplastingsinnst.] → ønsket innstilling.
 2. Angi Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen på Eye-Fi-kortet.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
 3. Sett Eye-Fi-kortet du har angitt, inn i produktet og ta stillbilder.
  Bildene overføres automatisk til datamaskinen e.l. via Wi-Fi-nettverket.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer opplastingsfunksjonen.

Av:
Deaktiverer opplastingsfunksjonen

Kommunikasjonsstatus på skjermbildet

: Standby. Ingen bilder skal sendes.

: Opplasting i standby.

: Kobler til.

: Laster opp.

: Feil

Merknad

 • Eye-Fi-kort selges bare i visse land og regioner.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om Eye-Fi-kort, kan du ta direkte kontakt med produsenten eller en forhandler.
 • Eye-Fi-kort kan bare brukes i landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet eller den regionen hvor du kjøpte kortet.
 • Eye-Fi-kort har funksjonalitet for trådløst nettverk. Ikke sett inn et Eye-Fi-kort i produktet på steder der bruk av slike er forbudt, for eksempel på fly. Når du setter inn et Eye-Fi-kort i produktet, angir du [Opplastingsinnst.] som [Av]. Når innstillingen for opplasting er [Av], vises -indikatoren på produktet.
 • Strømsparermodus er ikke aktivert under opplasting.
 • Hvis (feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå produktet av og på igjen. Hvis indikatoren vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
 • Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli påvirket av andre kommunikasjonsenheter. Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du gå nærmere tilgangspunktet som skal kobles til.
 • Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Kontroller at "Endless Memory Mode" er deaktivert, før du bruker Eye-Fi-kort.