Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Indikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå.

  • Dette skjer når du bruker produktet på ekstremt varme eller kalde steder.
  • Det kan være forskjell mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad ut batteriet én gang, og lad det deretter opp igjen, så batterinivåindikatoren tilbakestilles. Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil batterinivåindikatoren kanskje ikke vises korrekt.
  • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.