Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Voluminnstillinger

Brukes til å justere lydvolumet.

  1. MENU(Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling.

Justere lydvolumet under avspilling

Trykk nederst på kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.