Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Du kan ikke slå på produktet.

  • Etter at du har satt batteriet inn i kameraet, kan det ta en liten stund før produktet er klart til bruk.
  • Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.
  • Batteriet vil lades ut av seg selv, selv om du ikke bruker det. Lad batteriet før bruk.
  • Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.