Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bekreft sletting

Du kan velge enten [Slett] eller [Avbryt] som standardalternativ for bekreftelsesskjermbildet for sletting.

  1. MENU (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

"Slette" først:
[Slett] angis som standardinnstilling.

"Avbryt" først (standardinnstilling):
[Avbryt] angis som standardinnstilling.