Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Rutemeny

Brukes til å velge hvorvidt den første skjermen i menyen alltid skal vises når du trykker på MENU-knappen.

  1. MENU (Oppsett) → [Rutemeny] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser alltid det første menyskjermbildet (flismenyen).
Av:
Deaktiverer visningen av flismenyen.