Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Du kan ikke sette batteriet inn i produktet.

  • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn så låsehendelen går i lås.