Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Lisens

Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Les følgende avsnitt. Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i produktet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.

Kildekode er tilgjengelig på Internett.

Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.

Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.