Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

AF/MF-kontroll

Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → knapp som skal brukes → [AF/MF-kontroll hold] eller [AF/MF-kontr. veksle].

Menyelementdetaljer

AF/MF-kontroll hold:
Bytter fokuseringsmodus mens knappen holdes nede.
AF/MF-kontr. veksle:
Bytter fokuseringsmodus inntil knappen trykkes igjen.

Merknad

  • Du kan ikke stille inn funksjonen [AF/MF-kontroll hold][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].