Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Spille av panoramabilder

Produktet ruller automatisk gjennom et panoramabilde fra begynnelse til slutt.

  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
  2. Velg det panoramabildet som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet.
  3. Trykk midt på for å spille av bildet.

    • Du kan stoppe avspillingen midlertidig ved å trykke på i midten én gang til.
    • For å gå tilbake til å vise hele bildet må du trykke på MENU-knappen.

Merknad

  • Panoramabilder tatt med andre produkter vil kanskje vises i en annen enn den faktiske størrelsen, eller vil kanskje ikke kunne rulles på riktig måte.