Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Direkte manuelt fokus (DMF)

Du kan gjøre manuelle finjusteringer etter at fokus er låst.
Du kan raskt fokusere på et objekt i stedet for å bruke manuelt fokus fra starten av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Dir. man. Fokus].
  2. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
  3. Hold lukkerknappen halvveis nede og drei fokusringen for å oppnå et skarpere fokus.

    • Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.