Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Visningsretning

Brukes for å angi retningen ved avspilling av stillbilder.

  1. MENU (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell (standardinnstilling):
Bildet vises i tråd med retningsinformasjonen i bildet. Du kan rotere bildet ved hjelp av rotasjonsfunksjonen.
Av:
Viser bildet alltid liggende.