Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Slette flere valgte bilder

Du kan slette flere valgte bilder.

  1. MENU(Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Sletter alle bildene i det valgte datoområdet.

Hint

  • Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.

Merknad

  • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.