Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fokuslås

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Enkeltbilde-AF]
  2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.
    Fokus er låst.
  3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.
  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.