Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Skifte skjermvisning (fotografering)

Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger:
  Grafisk visningVis alle info.Ingen skj.-infoHistogramGrafisk visning


  Grafisk visning

  Vis alle info.

  Ingen skj.-info

  Histogram

Enkelte visningsmoduser er ikke tilgjengelige i standardinnstillingene.
For å endre visningsmodusene må du trykke på MENU → (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] og endre innstillingen.

Merknad

 • Histogram vises ikke under panoramaopptak.

Hint

 • For å skjule rutenettlinjene som vises under stillbildefotografering må du velge MENU →(Tilpassede innstillinger)[Rutenettlinje][Av].
 • For å skjule markøren som vises under filmopptak må du velge MENU →(Tilpassede innstillinger)[Markørvisning][Av].