Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bilder kan ikke avspilles.

  • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i produktet.
  • Mappe-/filnavnet på datamaskinen har blitt endret.
  • Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt opp med et produkt av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på produktet ditt.
  • Produktet er i USB-modus. Koble produktet fra datamaskinen.
  • Bruk PlayMemories Home til å spille av bilder som er lagret på datamaskinen din på dette produktet.