Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Program Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].
  1. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksmod.][Program Auto].
  2. Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
  3. Juster fokus og fotografer motivet.

Programskift

Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) ved å rotere kontrollhjulet, uten å endre den passende eksponeringen som er stilt inn av dette produktet. Denne funksjonen er tilgjengelig når du ikke bruker blitsen.

  • "P" på skjermen endres til "P*" når du dreier kontrollhjulet.
  • Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

Merknad

  • Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
  • Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
  • Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.