Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Vise bilder på en HD-TV

For å vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, kreves det en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med HDMI-kontakt.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
  Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

Hint

 • Dette produktet er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), stiller TV-en inn bildekvaliteten som er best egnet for visning av stillbilder. Deretter kan du nyte bildene i forbløffende høy kvalitet.
 • PhotoTV HD gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser.
 • Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den kompatible TV-en.

Merknad

 • Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.
 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
 • Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI-mikroterminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.