Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Skjermlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skjermen.

  1. MENU (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell (standardinnstilling):
Justerer lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.

Solskinn:
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

  • Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Still inn [Skjermlysstyrke] [Manuell] for innendørs fotografering.