Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

HB-nivåtrinn

Tar tre bilder, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][HB-nivåtrinn].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Hvitballanse nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen.
Hvitballanse nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen.

Merknad

  • Det siste bildet vises i autovisningen.