Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Selvportrett/-utløser 

Du kan endre vinkelen til LCD-skjermen og ta bilder mens du sjekker bildet på skjermen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Selvportrett/-utløser] [På].
  2. Vipp LCD-skjermen 180° oppover, og rett deretter objektivet mot deg selv.

  3. Trykk på lukkerknappen.
    Produktet starter selvutløseren etter tre sekunder.

Hint

  • Hvis du vil bruke en annen bruksmodus enn 3 sekunders selvutløsermodus, må du først stille inn [Selvportrett/-utløser][Av], og deretter vippe skjermen ca. 180 grader oppover.