Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

SteadyShot

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Bruker [SteadyShot].

Av:
Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn [SteadyShot][Av] når du bruker stativ.

Merknad

  • Du kan ikke angi [SteadyShot] når du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), eller når navnet på objektivet som benyttes, ikke inneholder bokstavene "OSS", som for eksempel "E16mm F2.8".