Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fotokreativitet

[Fotokreativitet] er en modus som setter deg i stand til å bruke kameraet intuitivt med en annen skjermvisning. Når opptaksmodus er stilt inn på (Intelligent Auto) eller (Fremragende auto), kan du endre innstillingene enkelt, og ta bilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Intelligent Auto) eller (Fremragende auto).
 2. Trykk på (Fotokreativitet) på kontrollhjulet.
 3. Velg det elementet som skal endres, med kontrollhjulet.
  (Bakgr. uskarp):
  Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
  (Lysstyrke):
  Justerer lysstyrke.
  (Farge):
  Justerer farge.
  (Livlighet):
  Justerer livlighet.
  (Bildeeffekt):
  Du kan velge en ønsket effekt og ta bilder med det konkrete mønsteret.
 4. Velg de ønskede innstillingene.
  • Du kan kombinere enkelte innstillinger ved å gjenta trinn 3 og 4.
  • For å tilbakestille de endrede innstillingene til standardinnstillingene, må du trykke på (sletteknappen). (Bakgr. uskarp), (Lysstyrke), (Farge) og (Livlighet) er stilt inn på [AUTO], og (Bildeeffekt) er stilt inn på .
 5. For å ta stillbilder: Trykk på lukkerknappen.
  Når du tar opp film: Trykk på MOVIE-knappen for å begynne opptaket.

Merknad

 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan du ikke bruke [Fotokreativitet].
 • Når du tar opp filmer med [Fotokreativitet]-funksjonen, kan du kun endre innstillingene for (Bakgr. uskarp).
 • Hvis du skifter opptaksmodus til modusen [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], eller slår av produktet, vil de innstillingene du har endret, tilbakestilles til standardinnstillingene.
 • Hvis opptaksmodus er stilt inn på [Fremragende auto], og du bruker [Fotokreativitet], vil produktet ikke legge bildene over hverandre og behandle dem.