Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Starttid for strømsp.

Du kan stille inn tidsintervaller for automatisk innkobling av strømsparemodus. For å gå tilbake til opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen halvveis ned.

  1. MENU (Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min. (standardinnstilling)/10 sek.

Merknad

  • Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
  • Strømsparefunksjonen aktiveres ikke under lysbildevisning eller filmopptak, eller ved tilkobling til en datamaskin.