Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Kreative innst.

Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling. Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kreative innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard (standardinnstilling):
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.
Livlig:
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
Portrett:
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.
Landskap:
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Solnedgang:
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
Svart/hvitt:
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
Sepia:
For å ta bilder i sepiatoner.

For å stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]

[Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet] kan justeres for hvert enkelt element i [Kreative innst.].

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Kontrast:
Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

Fargemetning:
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

Skarphet:
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

Merknad

 • [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Bildeeffekt]
 • Når [Kreative innst.] er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.