Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Anbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:
www.sony.net/pcenv/