Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Opprette plater ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette plater med en Blu-ray-opptaker e.l. Avhengig av hvilken enhet du bruker, kan det variere hvilke platetyper som kan opprettes.

Blu-ray-opptaker:

HD-bildekvalitet (høy oppløsning)

Standard bildekvalitet (STD)

Harddiskopptaker e.l.:

Standard bildekvalitet (STD)

Merknad

  • Når du oppretter AVCHD-plater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp med [Opptaksinnst.] til [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], konverteres bildekvaliteten, og det er ikke mulig å opprette plater som har den opprinnelige bildekvaliteten. Å konvertere bildekvaliteten tar tid. Bruk Blu-ray-plater hvis du vil lagre filmer med den opprinnelige bildekvaliteten.
  • For å opprette en Blu-ray-plate fra filmer tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] må du bruke en enhet som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Den opprettede Blu-ray-platen kan kun avspilles på enheter som er kompatible med AVCHD-format Ver. 2.0.
  • Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du brenner en plate, kan du lese brukerveiledningen for enheten du bruker.
  • Filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [XAVC S] kan ikke kopieres til plater.