Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Velge metode for opprettelse av plate

Du kan opprette en plate fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med dette produktet. Avhengig av platetypen kan det variere hvilke enheter som kan brukes til avspilling. Velg en metode som egner seg for spilleren din.
For nærmere informasjon om opprettelse av en plate ved hjelp av PlayMemories Home, se Help i PlayMemories Home. (Kun for Windows)

Oppretter en plate med høy bildekvalitet (HD)
Skrivbart filmformat: PS, FX, FH
Spiller: Spillere for Blu-ray-plater (Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.)

Oppretter en plate med høy bildekvalitet (HD) (skrivbar AVCHD-plate)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH
Spiller: Spillere for AVCHD-format (Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.)

Oppretter en plate med standard bildekvalitet (STD)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH*
Spiller: Vanlige DVD-spillere og -enheter (DVD-spiller, datamaskin som kan spille av DVD-er osv.)

*Du kan bruke PlayMemories Home til å opprette en plate med filmer som er tatt opp i disse formatene, ved å konvertere dem til en lavere bildekvalitet.