Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Å få frem den grunnleggende hvitfargen i modusen [Tilpasset innst.]

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] [Tilpasset innst.].
  2. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker AF-området i midten, og trykk deretter på i midten av kontrollhjulet.
    De kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises og registreres.

Merknad

  • Meldingen [Feil ved tilpasset hvitbalanse] angir at verdien er høyere enn det forventede området når blitsen brukes på et motiv med for sterke farger innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir -indikatoren oransje på opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.