Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Dyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Dyn.omr.opt.].
  2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Dyn.omr.-optimal.: Auto (standardinnstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Dyn.omr.-optimal.: Lv1Dyn.omr.-optimal.: Lv5:
Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

Merknad

  • [DRO/Auto HDR] er fastlagt til [Av] hvis opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.], eller hvis [Bildeeffekt] brukes.
  • [DRO/Auto HDR] er fastsatt til [Av] hvis [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett], [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] er valgt i [Scenevalg]. Innstillingen fastsettes til [Dyn.omr.-optimal.: Auto] når andre moduser er valgt i [Scenevalg].
  • Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.