Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Guide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Viser ikke veiviseren.

På (standardinnstilling):
Viser veiviseren.