Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Hente opp en applikasjon med [En touch (NFC)]

Du kan åpne en ønsket applikasjon fra applikasjonsmenyen på dette produktet ved å berøre produktet med en NFC-aktivert Android-smarttelefon. Hvis applikasjonen du åpner har en funksjon som virker sammen med smarttelefonen, vil produktet og smarttelefonen kobles til hverandre via Wi-Fi. For å bruke denne funksjonen må du registrere den ønskede appen på forhånd.

  1. MENU → (Trådløs)[En touch (NFC)] → ønsket applikasjon.
  2. Sett dette produktet i opptaksmodus, og berør så (N-merket) på produktet i 1 til 2 sekunder med en NFC-aktivert smarttelefon.
    • PlayMemories Mobile starter på smarttelefonen, og applikasjonen du har registrert, starter på dette produktet.

Merknad

  • Når produktet er i avspillingsmodus, vil ikke den registrerte applikasjonen starte, selv om du berører produktet med smarttelefonen.
  • Når du åpner en applikasjon med én berøring, selv om den applikasjonen ikke virker med en smarttelefon, starter PlayMemories Mobile på smarttelefonen. Gå ut av PlayMemories Mobile uten å utføre noen operasjon. Hvis du ikke forlater PlayMemories Mobile, blir smarttelefonen værende i tilkoblet status.