Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Forholdsregler

Sikkerhetskopiere minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.

 • Hvis minnekortet tas ut eller produktet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

Opprette en bildedatabasefil

Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke bruke produktet før prosessen er fullført.
Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din ved hjelp av PlayMemories Home og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder

 • På svært varme, kalde eller fuktige steder
  I enkelte situasjoner, for eksempel i en bil som står i solen, kan kamerahuset bli deformert. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • Oppbevaring i direkte sollys eller i nærheten av en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • På steder utsatt for vibrasjoner
 • I nærheten av sterke magnetfelt
 • På sandete eller støvete steder
  Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.

Om driftstemperaturer

Produktet ditt er beregnet på bruk ved en temperatur på mellom 0°C og 40 °C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.

Informasjon om kondens

 • Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
 • For å forhindre kondens når du flytter produktet rett fra et kaldt til et varmt sted, må du først putte det i en plastpose og forsegle den for å hindre at det kommer luft inn. Vent i omtrent en time, til temperaturen i produktet har nådd omgivelsestemperaturen.
 • Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

Om funksjonene som er tilgjengelige på produktet

Denne håndboken beskriver funksjonene til 1080 60i-kompatible enheter og 1080 50i-kompatible enheter. For å kontrollere om dette produktet er en 1080 60i-kompatibel eller en 1080 50i-kompatibel enhet, må du se etter følgende merker på bunnen av produktet.

 • 1080 60i-kompatibel enhet: 60i
 • 1080 50i-kompatibel enhet: 50i

Om bruk ombord på fly

 • Når du skal reise med fly, må du stille inn [Flymodus][På].

Om kompatibilitet av bildedata

Produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system) fra JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.

Om å spille av film på andre enheter

 • Dette produktet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette produktet kan derfor ikke spilles av på følgende enheter.
  • Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke støtter høyprofil
  • Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet

  Dette produktet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette produktet, bør spilles av på enheter som støtter MPEG-4 AVC/H.264.

 • Plater som er tatt opp med HD-bildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHD-formatet.
  DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet, som er tatt opp i AVCHD-format.

Om monitoren og objektivet

 • Monitoren er utviklet ved hjelp av avansert presisjonsteknologi som sikrer at over 99,99 % av pikslene er aktivt i bruk. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på monitoren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte.
 • Hvis monitoren eller objektivet eksponeres for direkte sollys over lengre tid, kan dette føre til feil. Vær forsiktig med å plassere produktet i nærheten av vinduer eller utendørs.
 • Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
 • På kalde steder kan bilder bli "hengende igjen" på monitoren. Dette er ikke feil.
 • Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
 • I tillegg kan monitoren til å begynne med være mørkere enn vanlig.
 • Ikke bruk makt på objektivet, og ikke utsett den for slag eller støt.
 • Ikke betjen berøringspanelet med en spiss gjenstand. Det kan forårsake feil.

Om blitsen

 • Ikke dekk til blitsen med fingrene dine.
 • Ikke bær produktet rundt mens du holder det etter blitsenheten, og ikke bruk unødvendig mye kraft på blitsenheten.
 • Hvis vann, støv eller sand kommer inn i den åpne blitsenheten, kan det utløse en feil.

Om å kassere dette produktet, eller å overføre det til andre

Når du kasserer dette produktet, eller overfører det til andre, må du følge nedenstående prosedyre for å beskytte private opplysninger.
 • Utfør [Tilbakestille innst.] for å tilbakestille alle innstillingene.