Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Varemerker

 • Følgende merker er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logoen, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logoen, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logoen

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logoen

 • XAVC S og er registrerte varemerker for Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og det doble D-symbolet er varemerker som eies av Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows og DirectX er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 • Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc.
 • iOS er et registrert varemerke eller varemerke for Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
 • SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerte varemerker eller varemerker for Wi-Fi Alliance.
 • N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker for Digital Living Network Alliance.
 • "" og "PlayStation" er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc.

 • Gjør det enda morsommere å bruke PlayStation 3, ved å laste ned PlayStation 3-applikasjonen fra PlayStation Store (hvis tilgjengelig).
 • PlayStation 3-applikasjonen krever en PlayStation Network-konto og nedlasting av applikasjonen. Tilgjengelig i områder der PlayStation Store er tilgjengelig.
 • Eye-Fi er varemerke for Eye-Fi Inc.
 • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® vil kanskje ikke være angitt i alle tilfeller i denne håndboken.