Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Zoomen virker ikke.

  • Du kan ikke bruke zoomefunksjoner sammen med panoramafotografering.
  • I følgende situasjoner kan du kun bruke den optiske zoomen:
    • Ved bruk av Smilutløseren-funksjonen.
    • [Bruksmodus] er stilt inn på [Selvportrett]
    • [Kvalitet]er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].