Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Om fototips

Viser fototips i samsvar med den valgte opptaksmodusen.

  1. Trykk på ? knappen (Kameraveiviser) mens opptaksskjermen vises.
  2. Trykk på øvre/nedre side av kontrollhjulet for å velge det ønskede fototipset, og trykk deretter på midten av .

    Fototipset vises.

    • Du kan rulle skjermen opp eller ned ved å trykke oppe/nede på kontrollhjulet.

Hint

  • For å vise alle fototips, velg MENU(Kamerainnst.) → [Opptakstipsliste].