Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fasedeteksjons-AF i fokalplanet

Når det finnes punkter med fokalplanfasedeteksjons-AF i autofokusområdet, bruker produktet en kombinasjon av fasedeteksjons-AF i fokalplanet og kontrast-AF.

Merknad

  • Når blenderverdien er stilt inn på F13 eller mer, kan du ikke bruke fasedeteksjons-AF i fokalplanet. I denne situasjonen er bare kontrast-AF tilgjengelig.
  • Fasedeteksjons-AF i fokalplanet er tilgjengelig kun hvis et passende objektiv er montert. Hvis du bruker et objektiv som ikke støtter fasedeteksjons-AF i fokalplanet, kan du ikke bruke [Automatisk AF], [Varigh. AF-spor.] eller [AF-motorhast.].
    Selv om du bruker et passende objektiv du har kjøpt tidligere, er det mulig at fasedeteksjons-AF i fokalplanet ikke vil virke, med mindre du oppdaterer objektivet.
  • Hvis du monterer et objektiv med A-fatning (selges separat) ved hjelp av fatningsadapteren (selges separat), kan du ikke bruke dette produktets fasedeteksjons-AF i fokalplanet.