Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Høy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet. En melding vil kanskje vises under støyreduksjonsbehandlingen; du kan ikke ta et nytt bilde før meldingen forsvinner.

  1. MENU (Kamerainnst.) [Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal (standardinnstilling):
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav:
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

Merknad

  • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
    • Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller [Panoramafotografer.].
    • [Scenevalg]
  • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.