Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Avspillingszoom

Forstørrer bildet som avspilles.

  1. Vis bildet du vil forstørre, og skyv W/T (zoomespaken) mot T-siden.
    • Hvis bildet er for bredt, må du skyve W/T (zoomespaken) mot W-siden for å justere zoomeforstørrelsen.
  2. Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.
  3. Trykk på MENU-knappen eller på på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.

Hint

  • Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.

Merknad

  • Du kan ikke forstørre filmer.