Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

ISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

 1. MENU (Kamerainnst.)[ISO] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

ISO AUTO (standardinnstillingen):
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Merknad

 • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Panoramafotografer.]
 • Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier på mellom ISO 100 og ISO 12800 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en høyere verdi enn ISO 12800, skiftes innstillingen automatisk til ISO 12800. Når du har avsluttet filmopptaket, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.