Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Opptakstid for film

Tabellen nedenfor viser et anslag for maksimale opptakstider som kan lagres på et minnekort som er formatert med dette produktet. Disse tallene er de samlede tidene for alle filmfiler på minnekortet. Gjenværende opptakstid kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

Verdiene når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S] og [AVCHD] er basert på opptak med [Dobbelt videoopptak] stilt inn på [Av].

(h (timer), m (minutter))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Den maksimale varigheten på et kontinuerlig opptak er rundt 29 minutter per opptak (begrenset av produktspesifikasjonene). For film i formatet [MP4 12M] kan du ta sammenhengende opptak på rundt 20 minutter (begrenses av filstørrelsen på 2 GB).

Merknad

 • Den gjenværende opptakstiden for film varierer, fordi produktet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp.
  Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket.
  Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.

Om kontinuerlig filmopptak

 • Det er strømkrevende å ta opp høykvalitetsfilm eller å ta bilder med kontinuerlig fremtrekk ved hjelp av bildesensoren. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller slås kameraet av automatisk, fordi høy temperatur påvirker bildekvaliteten eller belaster kameraets indre mekanisme.
 • Gjenværende tid for filmopptak er som følger når kameraet starter opptak med standardinnstillingene etter at det har vært avslått en stund. (Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.)
  Omgivelsestemperatur: 20 °C Kontinuerlig opptakstid for film: Ca. 29 minutter
  Omgivelsestemperatur: 30 °C Kontinuerlig opptakstid for film: Ca. 29 minutter
  Omgivelsestemperatur: 40 °C Kontinuerlig opptakstid for film: Omtrent 20 minutter
 • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer med temperaturen, opptaksformatet/-innstillingen eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte omkomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden reduseres.
 • Når vises, må du avbryte filmopptaket.
 • Hvis kameraet stopper opptak på grunn av temperaturen, må du la det være avslått i flere minutter. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.