Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Liste over rammer for fokusområdesøkeren

Fokusavstandssøkerrammen varierer som nedenfor beskrevet, avhengig av opptaksmodusen.

Ved bruk av modusen kontrast-AF eller fasedeteksjons-AF i fokalplanet

Ved bruk av modusen fasedeteksjons-AF i fokalplanet

  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], og hvis du sikter på et motiv i bevegelse, kan fokusområdesøkerrammen se ut som vist ovenfor.

Når fokus oppnås automatisk, basert på hele skjermens område

  • Når [AF-lys] er stilt inn på [Auto], og [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], kan en AF-områdesøkerramme bli vist med en stiplet linje.
  • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [Fokusområde] deaktivert, og fokusområderammen vises med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.