Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bruke blitsen

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer, og unngå kamerarystelser. Når du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.

  1. Trykk på (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.

  2. Trykk lukkerknappen helt ned.

Når du ikke bruker blitsen

Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

Merknad

  • Hvis du aktiverer blitsen før blitsenheten er helt oppe, kan det oppstå feil.
  • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
  • Mens blitsen lades, blinker . Etter at ladingen er fullført, lyser det blinkende ikonet kontinuerlig.
  • Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.
  • Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
  • Hvis skjermen vippes opp mer enn 90 grader, er det vanskelig å betjene (blitsknappen). Hev blitsenheten før du justerer vinkelen på skjermen.
  • Når du bruker blitsen til å ta bilder av deg selv, må du være forsiktig så du ikke ser direkte på lyset, fordi blitsen aktiveres på kort avstand. For å hindre at blitsen treffer skjermen når du trykker den tilbake og ned i kamerahuset etter bruk, må du først sette skjermen tilbake i dens opprinnelige stilling.