Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Man. Eksponering

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.Lukkerhastigheten og blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. MENU(Kamerainnst.) → [Opptaksmod.][Man. Eksponering].
 2. Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet eller blenderverdi. Deretter dreier du på kontrollhjulet for å angi verdien.
  Når innstillingen for [ISO] er noe annet enn [ISO AUTO], bruker du MM (målt manuelt) for å kontrollere eksponeringsverdien.
  Mot +: Bildene blir lysere.
  Mot - : Bildene blir mørkere.
  0: Passende eksponering, analysert av produktet
 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Merknad

 • Hvis [ISO] stilles inn på [ISO AUTO], endres ISO-verdien automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn. Hvis blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn ikke egner seg til passende eksponering, vil indikatoren for ISO-verdien blinke.
 • Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].
 • Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
 • (SteadyShot-varslet) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.