Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Batteriet er ikke ladet.

  • Når batteriet ikke er ladet (ladelampen lyser ikke), selv om du har fulgt korrekt ladeprosedyre, må du kontrollere at strømmen til produktet er slått av, og deretter fjerne batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble den til igjen.