Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

LA-EA4 Fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA4 fatningsadapteren (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

Autofokus:
Tilgjengelig

AF-system:
Fasedeteksjons-AF som kontrolleres av den dedikerte AF-sensoren inne i fatningsadapteren

Velg AF/MF:
SAM-objektiv:
Kan endres ved hjelp av bryteren på objektivet.
SSM-objektiv:
Kan endres ved hjelp av bryteren på objektivet. Når bryteren på objektivet er stilt inn på AF, kan du endre fokuseringsmetode ved hjelp av MENU.
Andre objektiver:
Kan endres ved hjelp av MENU.

Fokusmodus:
Følgende moduser er tilgjengelig
(Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF/Automatisk AF)

Tilgjengelig fokusområde

Vidt:
Produktet velger automatisk ett av femten fokusområder.

Midten:
Produktet bruker utelukkende fokusområdet som ligger i midtområdet.

Fleksibelt punkt:
Du kan velge ett av de femten tilgjengelige fokusområdene ved hjelp av kontrollhjulet.