Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Markørinnst.

Angir markørene som skal vises under filmopptak.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Markørinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Senter:
Angir om midtpunktsmarkøren skal vises i midten av opptaksskjermen eller ikke.
Av (standardinnstilling) /
Forhold:
Angir visning av bildeforholdsmarkøren.
Av (standardinnstilling) / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Sikkerhetssone:
Angir visning av sikkerhetssonen. Dette blir standardområdet som kan mottas av en generell husholdnings-TV.
Av (standardinnstilling) / 80% / 90%
Lederamme:
Angir om lederammen skal vises eller ikke. Du kan kontrollere om motivet er vannrett eller loddrett i forhold til bakken.
Av (standardinnstilling) /

Hint

  • Du kan vise alle markørene på én gang.
  • Plasser motivet i krysspunktet for [Lederamme] for å lage en balansert komposisjon.